Informacje BIP

Bezpłatne badania mammograficzne

07-09-2020

LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka... więcej

Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Ropczyce

17-09-2020

Samorząd Ropczyc w ostatnim czasie realizuje zadanie usuwania wyrobów azbestowych w gminie. więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

15-09-2020

Informacja o planowanej w dniach 24 września - 3 października 2020 r. jesiennej akcji szczepienia lisów więcej

Nabór wniosków w ramach pomocy dla rolników

15-09-2020

Do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla... więcej

Most w Łączkach Kucharskich zamknięty!

11-09-2020

Uwaga kierowco! W dniu 11.09.2020 r. na czas remontu zamknięty został przejazd przez most w Łączkach Kucharskich. więcej

Apel o wykonanie konserwacji brzegów Wielopolki

11-09-2020

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak po raz kolejny interweniuje u Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czyli... więcej

Konkurs związany z Powszechny Spisem Rolnym

11-09-2020

Z okazji odbywającego się od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza do udziału w... więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

11-09-2020

Od 24 września 2020 r. do 3 października odbędzie się akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w drogi

10-09-2020

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń związanych ze stanem epidemii ropczycka gmina realizuje kolejne planowane inwestycje drogowe. więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki...

10-09-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki siatkowej dla młodzieży w 2020 roku. więcej

Rozbudowa kanalizacji

 

Projekt pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II”. 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020
Oś IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”
Nr umowy o dofinansowanie:
RPPK.04.03.01-18-0024/17-00 z dnia 19.10.2018 r.
Cel projektu:
Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego w szczególności jakości wód powierzchniowych i podziemnych gmin, gleb oraz naturalnych ekosystemów powodowanych niedostatkami w infrastrukturze kanalizacyjnej na terenie Gmin Ropczyce, Żyraków i Dębica.
Przedmiot / zakres projektu:

Projekt na terenie Gminy Ropczyce obejmuje:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, oraz rurociągu tłocznego, z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym w Ropczycach przy ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej wraz z rurociągiem tłocznym – 4702,0 m;

2. Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, oraz rurociągu tłocznego, z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym w Ropczycach Os. Brzyzna wraz z rurociągiem tłocznym – 6753,0 m;

3. Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, oraz rurociągu tłocznego, z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym w Ropczycach Os. Granice wraz z rurociągiem tłocznym – 9863,5 m;

4. Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, oraz rurociągu tłocznego, z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Gnojnica wraz z rurociągiem tłocznym – 33 020,0 m.

Projekt na terenie Gminy Żyraków obejmuje:

1. Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska na działce nr 833/2 polegająca na wykonaniu instalacji płukania i odwadniania piasku oraz instalacji higienizacji osadów wraz z wiatami magazynowymi.

Projekt na terenie Gminy Dębica obejmuje:

1. Rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stasiówka i Stobierna.

Wartość ogółem:
19 459 762,35 PLN
Wydatki kwalifikowane:
10 027 760,00 PLN
Dofinansowanie EFRR:
8 523 596,00 PLN
Wkład własny:
10 936 166,35 PLN
Okres realizacji:

27.11.2015 r. – 31.12.2019 r.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: