Informacje BIP

Spotkanie z wolontariuszami WOŚP

11-02-2020

Zaangażowanie, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy to główne cechy wolontariuszy, którzy tak licznie zbierali pieniądze... więcej

Podkarpacki Fundusz Rozwoju

11-02-2020

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został powołany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego aby zwiększyć aktywność podmiotów... więcej

Projekt "Zryw z POWEREM"

11-02-2020

Firma ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców - Marta Skowron od grudnia ubiegłego roku realizuje projekt pod nazwą "Zryw z POWEREM" w... więcej

Program konopny

07-02-2020

Informacje nt. Programu Konopnego powołanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, którego celem jest... więcej

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne

05-02-2020

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne montowane w ramach programu „Instalacja systemów energii... więcej

Nowa hala sportowa w Ropczycach oddana do dyspozycji dzieci i...

04-02-2020

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach może już cieszyć się lekcjami wychowania fizycznego w nowej hali... więcej

Ropczycka Gala Sportu

03-02-2020

31 stycznia br. w Centrum Kultury w Ropczycach miała miejsce XIV Gala Sportu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2019” więcej

Dzień Babci i Dziadka

03-02-2020

Na przełomie stycznia i lutego w placówkach oświatowych i kulturalnych naszej gminy odbywają się spotkania z okazji Dnia Seniora... więcej

Rozbudowa kanalizacji

 

Projekt pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II”. 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020
Oś IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”
Nr umowy o dofinansowanie:
RPPK.04.03.01-18-0024/17-00 z dnia 19.10.2018 r.
Cel projektu:
Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego w szczególności jakości wód powierzchniowych i podziemnych gmin, gleb oraz naturalnych ekosystemów powodowanych niedostatkami w infrastrukturze kanalizacyjnej na terenie Gmin Ropczyce, Żyraków i Dębica.
Przedmiot / zakres projektu:

Projekt na terenie Gminy Ropczyce obejmuje:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, oraz rurociągu tłocznego, z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym w Ropczycach przy ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej wraz z rurociągiem tłocznym – 4702,0 m;

2. Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, oraz rurociągu tłocznego, z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym w Ropczycach Os. Brzyzna wraz z rurociągiem tłocznym – 6753,0 m;

3. Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, oraz rurociągu tłocznego, z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym w Ropczycach Os. Granice wraz z rurociągiem tłocznym – 9863,5 m;

4. Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, oraz rurociągu tłocznego, z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Gnojnica wraz z rurociągiem tłocznym – 33 020,0 m.

Projekt na terenie Gminy Żyraków obejmuje:

1. Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska na działce nr 833/2 polegająca na wykonaniu instalacji płukania i odwadniania piasku oraz instalacji higienizacji osadów wraz z wiatami magazynowymi.

Projekt na terenie Gminy Dębica obejmuje:

1. Rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stasiówka i Stobierna.

Wartość ogółem:
19 459 762,35 PLN
Wydatki kwalifikowane:
10 027 760,00 PLN
Dofinansowanie EFRR:
8 523 596,00 PLN
Wkład własny:
10 936 166,35 PLN
Okres realizacji:

27.11.2015 r. – 31.12.2019 r.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: