Informacje BIP

Spotkanie z wolontariuszami WOŚP

11-02-2020

Zaangażowanie, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy to główne cechy wolontariuszy, którzy tak licznie zbierali pieniądze... więcej

Podkarpacki Fundusz Rozwoju

11-02-2020

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został powołany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego aby zwiększyć aktywność podmiotów... więcej

Projekt "Zryw z POWEREM"

11-02-2020

Firma ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców - Marta Skowron od grudnia ubiegłego roku realizuje projekt pod nazwą "Zryw z POWEREM" w... więcej

Program konopny

07-02-2020

Informacje nt. Programu Konopnego powołanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, którego celem jest... więcej

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne

05-02-2020

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne montowane w ramach programu „Instalacja systemów energii... więcej

Nowa hala sportowa w Ropczycach oddana do dyspozycji dzieci i...

04-02-2020

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach może już cieszyć się lekcjami wychowania fizycznego w nowej hali... więcej

Ropczycka Gala Sportu

03-02-2020

31 stycznia br. w Centrum Kultury w Ropczycach miała miejsce XIV Gala Sportu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2019” więcej

Dzień Babci i Dziadka

03-02-2020

Na przełomie stycznia i lutego w placówkach oświatowych i kulturalnych naszej gminy odbywają się spotkania z okazji Dnia Seniora... więcej

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

 

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ropczyce” 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020
RPPK.03.00.00. Czysta energia
Nr umowy o dofinansowanie:
RPPK.03.02.00-18-0048/16-00 z dnia 07.11.2016 r.
Cel projektu:
Celem projektu jest modernizacja energetyczna 13 budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Ropczyce
Przedmiot / zakres projektu:

Realizacja inwestycji pozwoliła na wykonanie kompleksowej  termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce, w tym;
- Domu Kultury i OSP w Ropczycach-Witkowicach; 
- Centrum Kultury w Ropczycach; 
- budynku OSP Ropczyce-Chechły; 
- budynku OSP Niedźwiada;
- budynku OSP Ropczyce-Brzyzna;
- budynku OSP Okonin;
- budynku Urzędu Miejskiego w Ropczycach;
- budynku Zespołu Szkół w Lubzinie;
- budynku Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich;
- budynku Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej;
- budynku Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Górnej;
- budynku Zespołu Szkół nr 3 w Ropczycach (inwestycja niezakończona);
- budynku Zespołu Szkół nr 5 w Ropczycach.
Przeprowadzona termomodernizacja wpłynie na obniżenie dotychczas ponoszonych kosztów eksploatacyjnych związanych ze zużyciem energii cieplnej i energetycznej. W wyniku realizacji projektu zwiększy się efektywność energetyczna zmodernizowanych 13 budynków o łącznej powierzchni użytkowej ponad 11 580 m².

Wartość ogółem:
9 037 429, 50 PLN
Wydatki kwalifikowane:
6 195 702,25 PLN
Dofinansowanie EFRR:
5 266 346,88 PLN
Wkład własny:
3 771 082,62 PLN
Okres realizacji:

22.03.2016 – 22.12.2017

 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: