Informacje BIP

Bezpłatne badania mammograficzne

07-09-2020

LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka... więcej

Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Ropczyce

17-09-2020

Samorząd Ropczyc w ostatnim czasie realizuje zadanie usuwania wyrobów azbestowych w gminie. więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

15-09-2020

Informacja o planowanej w dniach 24 września - 3 października 2020 r. jesiennej akcji szczepienia lisów więcej

Nabór wniosków w ramach pomocy dla rolników

15-09-2020

Do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla... więcej

Most w Łączkach Kucharskich zamknięty!

11-09-2020

Uwaga kierowco! W dniu 11.09.2020 r. na czas remontu zamknięty został przejazd przez most w Łączkach Kucharskich. więcej

Apel o wykonanie konserwacji brzegów Wielopolki

11-09-2020

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak po raz kolejny interweniuje u Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czyli... więcej

Konkurs związany z Powszechny Spisem Rolnym

11-09-2020

Z okazji odbywającego się od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza do udziału w... więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

11-09-2020

Od 24 września 2020 r. do 3 października odbędzie się akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w drogi

10-09-2020

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń związanych ze stanem epidemii ropczycka gmina realizuje kolejne planowane inwestycje drogowe. więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki...

10-09-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki siatkowej dla młodzieży w 2020 roku. więcej

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

 

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ropczyce” 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020
RPPK.03.00.00. Czysta energia
Nr umowy o dofinansowanie:
RPPK.03.02.00-18-0048/16-00 z dnia 07.11.2016 r.
Cel projektu:
Celem projektu jest modernizacja energetyczna 13 budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Ropczyce
Przedmiot / zakres projektu:

Realizacja inwestycji pozwoliła na wykonanie kompleksowej  termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce, w tym;
- Domu Kultury i OSP w Ropczycach-Witkowicach; 
- Centrum Kultury w Ropczycach; 
- budynku OSP Ropczyce-Chechły; 
- budynku OSP Niedźwiada;
- budynku OSP Ropczyce-Brzyzna;
- budynku OSP Okonin;
- budynku Urzędu Miejskiego w Ropczycach;
- budynku Zespołu Szkół w Lubzinie;
- budynku Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich;
- budynku Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej;
- budynku Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Górnej;
- budynku Zespołu Szkół nr 3 w Ropczycach (inwestycja niezakończona);
- budynku Zespołu Szkół nr 5 w Ropczycach.
Przeprowadzona termomodernizacja wpłynie na obniżenie dotychczas ponoszonych kosztów eksploatacyjnych związanych ze zużyciem energii cieplnej i energetycznej. W wyniku realizacji projektu zwiększy się efektywność energetyczna zmodernizowanych 13 budynków o łącznej powierzchni użytkowej ponad 11 580 m².

Wartość ogółem:
9 037 429, 50 PLN
Wydatki kwalifikowane:
6 195 702,25 PLN
Dofinansowanie EFRR:
5 266 346,88 PLN
Wkład własny:
3 771 082,62 PLN
Okres realizacji:

22.03.2016 – 22.12.2017

 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: