Informacje BIP

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

04-05-2021

Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja ropczycki samorząd rozpoczął mszą św. w intencji Ojczyzny i Strażaków w... więcej

Dzień Strażaka

30-04-2021

Życzenia z okazji Dnia Świętego Floriana więcej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

30-04-2021

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi RP. Również w tym roku jak i w ubiegłym, z powodu trwającej pandemii nie mamy możliwości... więcej

NSP 2021 - porady dla seniorów.

30-04-2021

10 porad spisowych dla seniorów. więcej

Konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim

28-04-2021

Inwestycje to główny temat konferencji prasowej, która odbyła się 27 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Ropczycach więcej

Remonty dróg gminnych

28-04-2021

Ogłoszony został przetarg na remont 8 odcinków dróg gminnych na łącznej długości 2057 m więcej

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

28-04-2021

Tegoroczne świętowanie odbędzie się w innej formule z powodu obecnej sytuacji epidemicznej więcej

Akcja sprzątania gminy

27-04-2021

W minionym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji w wielu miejscach odbywały się m.in. akcje sprzątania śmieci. więcej

Budowa chodnika przy ul. Zielonej

23-04-2021

Trwają prace przy budowie chodnika przy ul. Zielonej na długości 597 m. więcej

Budownictwo mieszkaniowe na os. Mehoffera

22-04-2021

Osiedle Mehoffera w Ropczycach dynamicznie się rozwija. więcej

Aktualności

W Ropczycach aplikacja wskaże niepłacących za śmieci

07-04-2021

Problem uchylających się od płacenia za śmieci powtarza się niemal wszędzie. Dlatego Gmina Ropczyce tak jak i inne samorządy już niebawem wprowadzi aplikację do „wyłapywania” brakujących osób w systemie gospodarki odpadami. Aplikacja to tak naprawdę rozbudowany arkusz kalkulacyjny, który analizuje powszechnie dostępne dane liczbowe (m.in. z ewidencji ludności, ośrodka pomocy społecznej, w tym osób pobierających świadczenia 500 +, a także dane ze szkół i przedszkoli oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych), weryfikuje ilość osób zamieszkujących w gospodarstwach domowych. W chwili obecnej trwa proces dostosowywania aplikacji dla potrzeb naszej gminy w konkretnych wyżej wymienionych aspektach i jednocześnie wprowadzania danych.

Przy obliczaniu opłaty za odbiór odpadów bierze się pod uwagę sumę ceny z przetargu oraz inne składowe (tj. utrzymanie PSZOKu, edukacja proekologiczna, likwidacja dzikich wysypisk, koszty osobowe pracowników związanych z systemem i pozostałe koszty administracyjne, a od roku bieżącego przysługująca ulga za kompostowanie), dzieląc ją przez ilość osób zgłoszonych w deklaracjach. Zatem, jeżeli celowo zaniżamy w deklaracjach, ilość osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym (np. 5 osób produkuje śmieci, a zgłoszonych jest 4), wszyscy musimy za te „pominięte” osoby zapłacić. Osoby omijające system śmieciowy, składające fałszywe deklaracje śmieciowe robią to kosztem wszystkich pozostałych mieszkańców, którzy za nich płacą. Mieszkańcy mają ciągłą możliwość składania korekty swoich deklaracji "śmieciowych". Zakładane jest wysłanie pierwszych wezwań do złożenia wyjaśnień po weryfikacji wyników aplikacji już w czerwcu. Po tym czasie aplikacja będzie na bieżąco weryfikować rozbieżności np. pod jakim adresem może mieszkać więcej osób, niż to wynika z deklaracji śmieciowej. Zgodnie z zapisami Ordynacji Podatkowej w momencie wykrycia niezgodności, możliwe będzie naliczenie zaległej opłaty do 5 lat wstecz osobie, która dotychczasową deklarację złożyła.

Obecne prawo wymaga od samorządów ustalania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, pomimo tego, że samorządy mają ograniczony wpływ na ich wysokość. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, to znaczy, że jego koszty należy pokrywać ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. Zgodnie z ustawą samorządy nie mogą zarabiać na tym systemie, ani do niego dokładać. Tymczasem ceny, jakie trzeba zapłacić za wywóz i utylizację śmieci rosną w zawrotnym tempie. Na cenę, jaką ponoszą mieszkańcy za wywóz odpadów, składa się szereg czynników. Na część z nich mamy realny wpływ i to pośrednio od nas wszystkich zależy ile ostatecznie zapłacimy za odpady ze względu na odpowiedzialność zbiorową.

 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: