Informacje BIP

Budowa wodociągów i kanalizacji

16-06-2021

Gmina Ropczyce realizuje inwestycje mające na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej. więcej

Zakaz parkowania na terenie dworca

15-06-2021

W związku z rozpoczęciem budowy nowego dworca autobusowego w Ropczycach, wprowadzony został zakaz parkowania samochodów osobowych... więcej

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób...

14-06-2021

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm więcej

Informacja dot. „500+”.

14-06-2021

MGOPS w Ropczycach przypomina o konieczności złożeniu wniosku o świadczenie wychowawcze „500+” do końca czerwca 2021 r. na nowy... więcej

Trwa rozbudowa ul. Przemysłowej

11-06-2021

Postępują prace przy największej inwestycji drogowej realizowanej przez Gminę Ropczyce - rozbudowie ul. Przemysłowej. więcej

Aukcja ustna na sprzedaż środków trwałych

11-06-2021

Gmina Ropczyce ogłasza aukcję ustną na sprzedaż środków trwałych więcej

Nabór kandydatów na Rachmistrzów NSP 2021.

10-06-2021

Narodowy Spis Powszechny więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...

09-06-2021

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie odwiertów Gnojnica... więcej

Informacja dot. budowy chodnika na ul. Zielonej

07-06-2021

Informujemy, że od wtorku 8 czerwca zostanie ponownie otwarty odcinek ul. Zielonej na długości nowobudowanego chodnika więcej

Kluby sportowe z gminy Ropczyce dofinansowane z Programu „Klub”

04-06-2021

Osiem klubów sportowych z gminy Ropczyce otrzymało dofinansowanie z tegorocznej edycji programu „KLUB”. więcej

Aktualności

Konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim

29-04-2021

Inwestycje to główny temat konferencji prasowej, która odbyła się 27 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Ropczycach. Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak zaczął jednak spotkanie z mediami od informacji o akcji sprzątania świata, którą w naszej gminie zainicjowali druhowie strażacy OSP oraz harcerze z ropczyckiej chorągwi ZHP. A było co sprzątać, bowiem niektórzy z naszych mieszkańców (na szczęście nie jest to duża liczba) z upodobaniem porzucają worki ze śmieciami w przydrożnych rowach i lasach, a czasami w korycie rzeki Wielopolki. Burmistrz podziękował strażakom i harcerzom (a także tym mieszkańcom, którzy sprzątają za innych) za pozbieranie śmieci; było ich sporo – kilkudniowa akcja poskutkowała zebraniem ponad 400 worków odpadów. Zwrócił się też z apelem do mieszkańców, abyśmy wszyscy dbali o środowisko, w którym żyjemy, nie tylko poprzez właściwe postępowanie z odpadami, ale także poprzez troskę o stan powietrza. Obecnie funkcjonuje program rządowy pod nazwą Czyste Powietrze - pracownicy Urzędu Miejskiego w Ropczycach pomagają wypełniać wnioski wszystkim, którzy zechcą z niego skorzystać. W tym roku udzielili już ponad 400 konsultacji. 

Właściwy temat konferencji dotyczył inwestycji, które samorząd Ropczyc realizuje oraz tych, które są w fazie przygotowań – wszystkie one decydują o rozwoju miasta i całej gminy. Do najważniejszych należą drogi. 

Obecnie największą inwestycją drogową jest budowa kolejnego odcinka ulicy Przemysłowej, która ma zostać sfinalizowana jesienią tego roku. Koszt tej budowy to prawie 5,5 mln zł; duża część - 3,1 mln - to środki spoza budżetu gminy. Kolejna ważna inwestycja z dziedziny drogownictwa to przebudowa ulicy Brzozowej, na którą w ostatnich dniach gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg. Dotacja w wysokości 2,4 mln i środki własna - ok. 1,6 mln zł - pozwolą na gruntowną modernizację tej ulicy. Jest ona ważna dla Ropczyc w kontekście zapowiadanej budowy węzła autostradowego w Ostrowie, podobnie jak przebudowana ostatnio ulica Skorodeckiego. W tym roku samorząd Ropczyc planuje również remonty kilkunastu odcinków dróg na terenie gminy, w tym przebudowę dróg o nawierzchni żwirowej na asfaltową. Aktualnie budowany jest także chodnik na ulicy Zielonej, która do niedawna była ulica powiatową. Chodnik będzie kosztował 749 tys. (w tym dotacja zewnętrzna – 440 tys. zł). Samorząd Ropczyc planuje również wsparcie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego przy budowie chodników na ulicy Leśnej i Wyszyńskiego. W tej chwili najważniejsze są remonty i naprawa dróg po zimie. Jeśli tylko pogoda się ustabilizuje widać będzie efekty tych prac na gminnych ulicach. 

Z modernizacją i budową dróg związane jest oświetlenie uliczne. Gmina Ropczyce inwestuje w wymianę dotychczasowych lamp sodowych i rtęciowych na ledowe. Są one tańsze w eksploatacji i przyjazne dla środowiska. Kompleksowa modernizacja oświetlenia sfinansowana zostanie z kredytu w wysokości 3 mln złotych, którego udzieli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Jest to kredyt częściowo umarzalny, którego spłata (z oszczędności powstałych w wyniku eksploatacji ledowych lamp) została rozłożona na sześć lat. 

Burmistrz Bolesław Bujak zadeklarował także rozpoczęcie  przygotowań do budowy szkoły na osiedlu Witkowice. Projekt uchwały z decyzją o jej budowie zostanie przedstawiony pod obrady Rady Miejskiej, po wcześniejszej pozytywnej opinii klubu radnych Samorząd i Gospodarka. Gmina poczyniła już kroki zmierzające do budowy tej szkoły: została zakupiona działka pod budowę i powstał projekt techniczny obiektu (wraz z pozwoleniem na budowę). Na razie zostaną do tego celu zaangażowane środki własne, ponieważ Gmina Ropczyce została dwukrotnie pominięta przy podziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonych do zrekompensowania samorządom strat spowodowanych pandemią. 

Informacje na temat najważniejszych inwestycji realizowanych przez gminę Ropczyce, a także planów inwestycyjnych przedstawił zastępca burmistrza Marek Misiura. Gmina Ropczyce prowadzi obecnie dwanaście różnych inwestycji (nie licząc dróg) na kwotę ok. 10,5 mln, z czego połowę stanowi dofinansowanie ze środków zewnętrznych. To m.in.: nowe targowisko, baza sportowa (boiska przyszkolne i siłownie plenerowe) i budowa wodociągu Lubzina-Okonin-Łączki Kucharskie. Ta ostatnia przebiega w kilku etapach. Etap pierwszy obejmuje budowę 3,5 km sieci wodociągowej Lubzina-Okonin (wartość zadania – prawie 3 mln zł, z tego dotacja z UE wynosi 2 mln zł). W drugim etapie, który jest już mocno zaawansowany, powstanie 7,5 km sieci wodociągowej o wartości 1,8 mln zł (900 tys. dofinansowania z UE). Powinno to pozwolić na przyłączenie ok. 100 gospodarstw do sieci. W trzecim etapie planowana jest budowa 6 km sieci wodociągowej o wartości 2,2 mln zł. Wniosek o dofinansowanie tego etapu budowy znajduje się na liście rezerwowej Urzędu Marszałkowskiego; umowa na jego realizację może zostać podpisana  latem tego roku. Do końca września tego roku mają zakończyć się prace przy budowie pierwszego i drugiego etapu wodociągu, zaś sfinalizowanie trzeciego etapu jest planowane na koniec 2022 roku. Trzeba wyraźnie podkreślić, że gmina buduje główny ciąg wodociągowy; koszt podłączenia domu do kanalizacji głównej leży po stronie odbiorcy. 

W tym roku rozpocznie się także budowa nowego dworca autobusowego w Ropczycach. Do przetargu na jego wykonanie zgłosiło się ośmiu oferentów. Nowy dworzec będzie mniejszy, bardziej nowoczesny i energooszczędny (wyposażony w instalację fotowoltaiczną), dostosowany do aktualnych potrzeb mieszkańców. Koszty jego utrzymania powinny być ok. 60% mniejsze, niż obecnego budynku (teraz jest to kwota ok. 250 tys. zł rocznie). Nowy obiekt powinien zostać oddany do użytku w połowie 2022 roku; wtedy też zostanie wyburzony obecny budynek dworca. 

Ostatnia informacja podana podczas konferencji dotyczyła porozumienia, jakie Gmina Ropczyce zawarła z trzema innymi gminami (Dębica, Ostrów, Żyraków) w sprawie powołania klastra energetycznego. Jego celem jest wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, a w konsekwencji ochrona środowiska i bezpieczeństwo energetyczne gminy. To wstęp do kolejnych inwestycji w tym zakresie, m.in. budowy farmy fotowoltaicznej. Powołanie klastra powinno ułatwić zdobycie środków finansowych, które będą dostępne w następnej perspektywie finansowej UE

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: