Informacje BIP

Budowa wodociągów i kanalizacji

16-06-2021

Gmina Ropczyce realizuje inwestycje mające na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej. więcej

Zakaz parkowania na terenie dworca

15-06-2021

W związku z rozpoczęciem budowy nowego dworca autobusowego w Ropczycach, wprowadzony został zakaz parkowania samochodów osobowych... więcej

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób...

14-06-2021

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm więcej

Informacja dot. „500+”.

14-06-2021

MGOPS w Ropczycach przypomina o konieczności złożeniu wniosku o świadczenie wychowawcze „500+” do końca czerwca 2021 r. na nowy... więcej

Trwa rozbudowa ul. Przemysłowej

11-06-2021

Postępują prace przy największej inwestycji drogowej realizowanej przez Gminę Ropczyce - rozbudowie ul. Przemysłowej. więcej

Aukcja ustna na sprzedaż środków trwałych

11-06-2021

Gmina Ropczyce ogłasza aukcję ustną na sprzedaż środków trwałych więcej

Nabór kandydatów na Rachmistrzów NSP 2021.

10-06-2021

Narodowy Spis Powszechny więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...

09-06-2021

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie odwiertów Gnojnica... więcej

Informacja dot. budowy chodnika na ul. Zielonej

07-06-2021

Informujemy, że od wtorku 8 czerwca zostanie ponownie otwarty odcinek ul. Zielonej na długości nowobudowanego chodnika więcej

Kluby sportowe z gminy Ropczyce dofinansowane z Programu „Klub”

04-06-2021

Osiem klubów sportowych z gminy Ropczyce otrzymało dofinansowanie z tegorocznej edycji programu „KLUB”. więcej

Aktualności

Remonty dróg gminnych

28-04-2021

Ogłoszony został przetarg na remont 8 odcinków dróg gminnych na łącznej długości 2057 m (na osiedlach: Chechły i Czekaj oraz w miejscowościach: Niedźwiada, Lubzina, Mała i Gnojnica). Rozpoczęte zostały prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej oraz odnową oznakowania poziomego na terenie miasta Ropczyce. Podpisana została także umowa na wykonanie remontów cząstkowych oraz likwidację przełomów na drogach gminnych.

Największym zadaniem drogowym w roku bieżącym jest budowa przedłużenia ul. Przemysłowej. Obecnie wykonawca prowadzi prace związane z budowa kanalizacji deszczowej. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego odcinka drogi gminnej o dł. 1320 m, a także przebudowę istniejącej ul. Przemysłowej na odcinku o dł. 233 m, budowę chodnika o dł. 1533 m oraz dwukierunkowej ścieżki dla rowerzystów o dł. 1533 m. Zadanie otwiera nowe tereny inwestycyjne określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego o powierzchni ponad 70 ha. Całkowita wartość inwestycji to prawie 5,4 mln zł, pozyskane przez Gminę Ropczyce dofinansowanie to ponad 3,1 mln zł. Budowa tego odcinka ul. Przemysłowej umożliwi budowę firmy na 12ha już w tym celu wykupionej nieruchomości. 

Trwają prace przy budowie chodnika przy ul. Zielonej na długości 597 m. Oprócz nowego chodnika, przebudowie ulegną przepusty pod koroną drogi wraz z zabezpieczeniem lokalnej infrastruktury podziemnej. Koszt inwestycji to 722 tys. zł, z czego ponad 400 tys. zł to dotacja rządowa.

W ostatnim czasie, Gmina Ropczyce pozyskała 2 491 857,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Brzozowej w Ropczycach. Zadanie inwestycyjne polegać będzie na przebudowie drogi gminnej ul. Brzozowej wraz z remontem mostu oraz przebudową i remontem zjazdów zbiorczych w istniejącym pasie drogowym. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna na głównej drodze na długości ok. 2300 m, ścieżka rowerowa z chodnikiem na długości ok. 650 m oraz utwardzenie dróg serwisowych. Kosztorysowa wartość inwestycji to ponad 4,1 mln zł z czego 60% to dofinansowanie, a 40% środki własne pochodzące z budżetu gminy. Po ogłoszeniu przetargu i podpisaniu umowy na dofinansowanie, rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na III kwartał bieżącego roku, a zakończenie w lipcu 2022. Ulica Brzozowa zamyka przebudowę północnej obwodnicy Ropczyc składającej się  z przebudowanej w roku ubiegłym ul. Skorodeckiego, zmodernizowanej ul. Przemysłowej i wspomnianej ul. Brzozowej do drogi krajowej w Brzezówce.
Rozbudowa ul. Przemysłowej
Budowa chodnika przy ul....
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: